‘Stap voor stap dichten we de kloof’

Voorwoord Mark Landman – Voorzitter Digitaal Burgerschap Nederland Geachte lezer, Als voorzitter van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland neem ik u graag mee in de ontwikkelingen en activiteiten van de stichting. We gaan namelijk een nieuwe fase in. De eerste versie van de Sociale Digitale Standaard (SDS) is in september overhandigd aan de staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen. En we hebben niet stilgezeten. Het is onze ambitie om deze Standaard samen […]

Wet Digitale Overheid: Wdo

In een tijdperk waarin digitale transformatie onvermijdelijk is geworden, is het essentieel dat de digitale overheid toegankelijk en inclusief is voor alle burgers. De Wet Digitale Overheid (Wdo), die recent is aangenomen door de Eerste Kamer, beoogt dit te verwezenlijken door eisen te stellen aan de digitale dienstverlening van de overheid. Wat is de Wet […]

Lancering Digitale Europese wallet eind deze zomer

Nederland is druk bezig met de invoering van de Europese digitale portemonnee (eID). Al eind deze zomer moet de app klaar zijn voor lancering. Met deze digitale portemonnee kunnen burgers zich straks identificeren bij overheidsinstanties en bedrijven. Ook kunnen zij aangeven welke gegevens zij wel, en welke gegevens zij niet willen delen met verschillende instanties […]

Over de grens: digitale service-punten in Portugal

Portugal is één van de voorlopers wat betreft digitale dienstverlening in de Europese Unie. Het land heeft dit mede te danken aan de talrijke digitale servicepun-ten die door het land verspreid zijn. Bij de inmiddels meer dan 800 Citizen Spots kunnen inwoners terecht voor hulp bij het gebruiken van digitale overheids-diensten. Uitbannen digitale exclusie De […]

Nieuwe fase voor Sociale Digitale
Standaard op weg naar praktijk

Op weg naar de praktijk gaat de Sociale Digitale Standaard (SDS)1 van stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN)2 een nieuwe fase in. Met hulp en steun van stichting ClickNL laat DBN nu een startnotitie voorbereiden voor de pilotfase van de SDS. Hiermee werkt DBN toe naar implementatie. Voorzitter Mark Landman van DBN bood op 12 september […]

‘Stel strenge eisen aan toegankelijkheid sites en apps’

Stel strenge eisen aan de toegankelijkheid van websites en apps van de overheid, zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort. Wetgeving is niet genoeg, vindt hij. Als slechtziende spreekt hij uit ervaring. Geen aandacht voor toegankelijkheid? Dan geen opdracht van de overheid.

‘Digitaliserende overheid: volg het Deense voorbeeld’

“Zet een centraal bureau op voor de digitale overheid, dat conform de Sociale Digitale Standaard de belangen van burgers behartigt in de definitie en uitvoering van digitaal beleid.” Dat bepleitte DBN-voorzitter Mark Landman op donderdag 16 februari in zijn inleidende speech tijdens de Digitaal Burgerschapslezing 2023 door voorzitter Corien Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

‘De burger is nog te vaak de dupe als er iets misgaat’

Wanneer er in de digitale dienstverlening door de overheid iets misgaat, is de burger daarvan te vaak de dupe. De overheid zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor digitale dienstverlening. Dat betoogde prof. mr. Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), tijdens de derde Digitaal Burgerschapslezing Nederland.

Voorzitter Corien Prins van WRR houdt Digitaal Burgerschapslezing Nederland

Voorzitter prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) houdt de derde Digitaal Burgerschapslezing Nederland. Prins is tevens als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan Tilburg University. Deze lezing en ontmoeting vindt plaats op donderdag 16 februari vanaf 11.00 uur in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Goede digitale dienstverlening vraagt om continue burgerparticipatie

Voor veel Nederlanders is het gezicht van de overheid een website of een app. Nu het publiek vertrouwen in instituties onder druk staat, heeft de overheid veel te winnen met een goed digitaal loket. Hoe dat te bereiken? Door gebruikers centraal te stellen en ze continu te betrekken bij het ontwikkelproces, betoogt Mark Landman, voorzitter van stichting Digitaal Burgerschap Nederland.