De kracht van ontwerpen

Jann de Waal, lid van het Topteam Creatieve Industrie en bestuurder van Clicknl, en Bart Ahsmann, directeur van Clicknl, ondersteunen de Sociale Digitale Standaard (SDS), een initiatief van DBN samen met brancheorganisatie Dutch Digital Agencies (DDA). Jann en Bart laten zien hoe de kracht van ontwerpen de digitale relatie tussen overheid en burger kan verbeteren.

Omtzigt waarschuwt voor digitale controlestaat

Als we in Nederland onze (digitale) grondrechten niet strakker gaan bewaken, dreigt een digitale controlestaat met een alwetende overheid. Daarvoor waarschuwde NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt in zijn Binnenhoflezing begin september.

De digitale overheid in 2024: veel voornemens, grote opgaven

Iedereen moet veilig en vertrouwd kunnen meedoen in de digitale samenleving. Dat is een van de speerpunten van het (demissionaire) kabinet, zo bleek uit de Troonrede op Prinsjesdag en de daaropvolgende publicatie van de Rijksbegroting. Digitalisering en kunstmatige intelligentie bieden kansen op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en de economie.

Digitale Euro in de strijd tegen financiële exclusie?

Met de opkomst van digitale valuta en de toenemende behoefte aan efficiënte en veilige betalingssystemen heeft de Europese Commissie deze zomer besloten om een digitale versie van de euro voor te stellen. Hoewel de daadwerkelijke lancering van deze digitale valuta pas op zijn vroegst in 2028 wordt verwacht is er nu al veel commotie rondom de invoering.

Digitale Inclusie: bouwen aan een toegankelijke online samenleving

In de snel evoluerende digitale wereld is toegang tot informatie en diensten online essentieel geworden voor vrijwel iedereen. Maar wat gebeurt er als deze digitale deuren gesloten blijven voor een aanzienlijk deel van de bevolking? Dit is waar digitale inclusie in het spel komt.

‘Stap voor stap dichten we de kloof’

Voorwoord Mark Landman – Voorzitter Digitaal Burgerschap Nederland Geachte lezer, Als voorzitter van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland neem ik u graag mee in de ontwikkelingen en activiteiten van de stichting. We gaan namelijk een nieuwe fase in. De eerste versie van de Sociale Digitale Standaard (SDS) is in september overhandigd aan de staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen. En we hebben niet stilgezeten. Het is onze ambitie om deze Standaard samen […]

Wet Digitale Overheid: Wdo

In een tijdperk waarin digitale transformatie onvermijdelijk is geworden, is het essentieel dat de digitale overheid toegankelijk en inclusief is voor alle burgers. De Wet Digitale Overheid (Wdo), die recent is aangenomen door de Eerste Kamer, beoogt dit te verwezenlijken door eisen te stellen aan de digitale dienstverlening van de overheid. Wat is de Wet […]

Lancering Digitale Europese wallet eind deze zomer

Nederland is druk bezig met de invoering van de Europese digitale portemonnee (eID). Al eind deze zomer moet de app klaar zijn voor lancering. Met deze digitale portemonnee kunnen burgers zich straks identificeren bij overheidsinstanties en bedrijven. Ook kunnen zij aangeven welke gegevens zij wel, en welke gegevens zij niet willen delen met verschillende instanties […]