‘Toegankelijke dienstverlening voor doven en slechthorenden’

In gebarentaal een verhuizing doorgeven, of melding maken van hinderlijk geplaatste fietsen? Dove en slechthorende Utrechters kunnen sinds deze zomer gebruikmaken van een zogeheten online ‘tele-tolk’ van hun gemeente. ‘We willen graag gastvrij zijn’, aldus Linda Voortman, wethouder Publieksdienstverlening in Utrecht. ‘De gebarentolk als extra dienst is weer een stap vooruit in toegankelijke dienstverlening voor […]

Eerste diner pensant over digitale standaard

Wat is de sleutel tot gebruiksvriendelijke, toegankelijke digitale dienstverlening van de overheid? Over die vraag bogen zich de deelnemers aan het eerste diner pensant dat Digitaal Burgerschap Nederland op 2 september organiseerde over de digitale standaard voor overheidsdienstverlening. Een kort antwoord is er niet, maar verschillende elementen die kunnen bijdragen aan goede digitale dienstverlening zijn […]

DBN werkt aan standaard voor digitale dienstverlening

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) wil komen tot een algemene standaard voor digitale dienstverlening en communicatie. Zo’n Nederlandse standaard kan voor overheden, bedrijven en organisaties een goede leidraad zijn.

Top van bedrijfsleven heeft nog te weinig aandacht voor digitalisering

Bron: Nationaal Register Slechts een derde van Nederlandse bestuurders heeft een beeld bij de digitale transformatie binnen hun organisatie. Uiteraard vindt een ruime meerderheid dat digitalisering belangrijk is, maar het wordt maar weinig op strategisch niveau behandeld.  Besturen zijn vooral bezig met de gevaren van digitalisering en hebben weinig oog voor de kansen. Dat komt […]