‘Stel strenge eisen aan toegankelijkheid sites en apps’

Stel strenge eisen aan de toegankelijkheid van websites en apps van de overheid, zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort. Wetgeving is niet genoeg, vindt hij. Als slechtziende spreekt hij uit ervaring. Geen aandacht voor toegankelijkheid? Dan geen opdracht van de overheid.

‘Digitaliserende overheid: volg het Deense voorbeeld’

“Zet een centraal bureau op voor de digitale overheid, dat conform de Sociale Digitale Standaard de belangen van burgers behartigt in de definitie en uitvoering van digitaal beleid.” Dat bepleitte DBN-voorzitter Mark Landman op donderdag 16 februari in zijn inleidende speech tijdens de Digitaal Burgerschapslezing 2023 door voorzitter Corien Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

‘De burger is nog te vaak de dupe als er iets misgaat’

Wanneer er in de digitale dienstverlening door de overheid iets misgaat, is de burger daarvan te vaak de dupe. De overheid zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor digitale dienstverlening. Dat betoogde prof. mr. Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), tijdens de derde Digitaal Burgerschapslezing Nederland.

Voorzitter Corien Prins van WRR houdt Digitaal Burgerschapslezing Nederland

Voorzitter prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) houdt de derde Digitaal Burgerschapslezing Nederland. Prins is tevens als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan Tilburg University. Deze lezing en ontmoeting vindt plaats op donderdag 16 februari vanaf 11.00 uur in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Goede digitale dienstverlening vraagt om continue burgerparticipatie

Voor veel Nederlanders is het gezicht van de overheid een website of een app. Nu het publiek vertrouwen in instituties onder druk staat, heeft de overheid veel te winnen met een goed digitaal loket. Hoe dat te bereiken? Door gebruikers centraal te stellen en ze continu te betrekken bij het ontwikkelproces, betoogt Mark Landman, voorzitter van stichting Digitaal Burgerschap Nederland.

Burgers doorlopend betrekken bij ontwikkelen e-dienstverlening

DEN HAAG, 12 SEPTEMBER 2022 – Overheid en digitale ondernemers moeten burgers doorlopend betrekken bij het ontwikkelen, bouwen en verbeteren van nieuwe digitale dienstverlening. Zulke continue burgerparticipatie levert betere en meer inclusieve dienstverlening op. Dat is de kern van de Sociale Digitale Standaard, een initiatief van stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN).

‘Samen met burgers ontwikkelen levert betere dienstverlening op’

De Sociale Digitale Standaard van Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) kan op allerlei manieren helpen om digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren. Dat zegt Mark Landman, de nieuwe voorzitter van stichting DBN. ‘We kijken niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar de manier waarop je daar komt.’

DBN presenteert Sociale Digitale Standaard aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Op uitnodiging van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) verzorgt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) op maandagochtend 12 september een gastcollege op de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te Den Haag. Voorafgaand aan het college krijgt zij uit handen van DBN-voorzitter Mark Landman de Sociale Digitale Standaard overhandigd.

‘Ik zou toe willen naar een digitaal rijbewijs’

Ja, ze is een millennial. Ze heeft geen printer meer thuis en het liefst zou ze zoveel mogelijk zaken met de overheid digitaal afdoen. Maar ze is niet de norm. Daarvan is Queeny Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD en lid van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken, zich goed bewust. Daarom moet de overheid investeren in digitaal burgerschap, meer in het bijzonder: in de digitale vaardigheden van de Nederlanders.

‘Dienstverlening en citymarketing zijn aparte vakken’

Veel gemeenten zitten in een spagaat, zegt Martijn Vervoordeldonk, werkzaam bij iO en bestuurslid van brancheorganisatie Dutch Digital Agencies. Ze vinden het lastig om online dienstverlening te scheiden van andere doelen, zoals citymarketing. Vervoordeldonk moedigt overheden aan om kritisch te kijken naar hun doelen, hun content en naar de behoefte van hun inwoners. ‘Less is […]