‘Regisseur is investering in betere digitale dienstverlening’

Wolfgang Ebbers en Willem Pieterson, directeur en plaatsvervangend directeur van het centrum voor e-government studies van de Universiteit Twente, deden in opdracht van de rekenkamercommissie in Enschede onderzoek naar de digitale dienstverlening van die gemeente. De conclusie is dat Enschede toe is aan een volgende stap: problemen met e-dienstverlening voor zijn. Het onderzoek leverde in […]

Digitale collega in jeugdhulpverlening

Hoe voorkom je met digitalisering en data-analyse dat jongeren uit huis worden geplaatst? Afgelopen jaar ontwikkelden innovatie- en designbureau Greenberry en partners het Extra Teamlid voor jeugdhulpverleners. Deze applicatie, met bijbehorend spelbord, ondersteunt medewerkers in het uittekenen van zorgtrajecten. ‘Zie Extra Teamlid als een digitale collega die beschikt over veel kennis over kwetsbare jongeren’, aldus […]

‘Toegankelijke dienstverlening voor doven en slechthorenden’

In gebarentaal een verhuizing doorgeven, of melding maken van hinderlijk geplaatste fietsen? Dove en slechthorende Utrechters kunnen sinds deze zomer gebruikmaken van een zogeheten online ‘tele-tolk’ van hun gemeente. ‘We willen graag gastvrij zijn’, aldus Linda Voortman, wethouder Publieksdienstverlening in Utrecht. ‘De gebarentolk als extra dienst is weer een stap vooruit in toegankelijke dienstverlening voor […]

Eerste diner pensant over digitale standaard

Wat is de sleutel tot gebruiksvriendelijke, toegankelijke digitale dienstverlening van de overheid? Over die vraag bogen zich de deelnemers aan het eerste diner pensant dat Digitaal Burgerschap Nederland op 2 september organiseerde over de digitale standaard voor overheidsdienstverlening. Een kort antwoord is er niet, maar verschillende elementen die kunnen bijdragen aan goede digitale dienstverlening zijn […]