Kamerbrief stappenplan digitale toegankelijkheid

Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) informeert de Tweede Kamer over de invulling van de motie van de leden Bisschop (SGP), Ceder (CU) en De Korte (VVD) om ‘in het eerste kwartaal van 2022 een stappenplan naar de Tweede Kamer te sturen voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid, waaronder […]

Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026

Toonaangevende instituten waarschuwen dat ontwikkelingen op het gebied van digitalisering de verhoudingen in onze samenleving fundamenteel veranderen – en in toenemende mate in disbalans brengen. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen gemeenten gezamenlijk hun ambities vast voor wat betreft het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving. […]

Kamerbrief hoofdlijnen digitalisering

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) , minister Yeşilgöz-Zegerius ( JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief over de hoofdlijnen van het beleid van de digitale transitie van de samenleving voor deze kabinetsperiode. Download hier de Kamerbrief hoofdlijnen digitalisering.

Europese Verklaring Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium

In de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen worden gedeelde beleidsvoornemens vastgesteld voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en beleidsmakers. De in de verklaring opgenomen digitale beginselen zijn bedoeld als fundamentele concepten, gebaseerd op gemeenschappelijke Europese waarden, en dienen als leidraad voor een mensgerichte, veilige, inclusieve en open digitale omgeving, waarin niemand aan zijn lot wordt […]

I-strategie Rijk 2021-2025

In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO’s) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten. Download hier de I-strategie Rijk 2021-2025.

Dutch policy brief on AI , public values and human rights

Bron: Rijksoverheid The policy brief on AI, public values and human rights provides an overview of the opportunities and risks of AI for public values that are based on human rights. It also describes existing and future policies to address any risks to these fundamental public values.

Onderzoeksrapport Regels en Ruimte

Bron: Rijksoverheid Het rapport ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’ laat zien dat er verschillende oorzaken zijn voor het niet leveren van maatwerk voor burgers in bijzondere situaties, waar dat maatschappelijk gezien wel nodig is. Het rapport levert belangrijke bouwstenen voor verdere verbetering van de uitvoeringspraktijk waaraan het kabinet samen met […]