DBN presenteert Sociale Digitale Standaard aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Op uitnodiging van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) verzorgt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) op maandagochtend 12 september een gastcollege op de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te Den Haag. Voorafgaand aan het college krijgt zij uit handen van DBN-voorzitter Mark Landman de Sociale Digitale Standaard overhandigd.

Digitale communicatie is nauw verweven met leven, werken en welzijn van alle mensen. De Sociale Digitale Standaard (SDS), waaraan DBN de afgelopen jaren intensief heeft gewerkt, wil bijdragen aan een steeds betere digitale dienstverlening en communicatie tussen burgers en (semi-)overheden. Hiertoe biedt de SDS aanbevelingen voor de overheden en de digitale sector vanuit zes concrete kernbegrippen. De Standaard beoogt het lanceren van een digitaal platform als inspiratiebron.

Na overhandiging van de SDS zal staatssecretaris Van Huffelen een gastcollege verzorgen over de  ambities van het kabinet op het gebied van digitalisering. De ochtend wordt afgesloten met een Q&A-sessie met ruimte voor vragen uit de zaal. Gespreksleider is Prof. Bram Klievink, hoogleraar digitalisering en publiek beleid. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een kop koffie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering)

Het gastcollege is een initiatief van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN), Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs en Dutch Digital Agencies (DDA). DBN draagt samen met uiteenlopende betrokkenen bij aan betere digitale dienstverlening en communicatie door de overheid. De afgelopen drie jaar is de SDS met betrokkenheid van diverse partners, waaronder uit de wetenschap, het bestuur, de politiek en de digitale sector, tot stand gekomen. Naast publicaties vormen uiteenlopende activiteiten van DBN de voedingsbron voor deze Standaard. Het eerste gastcollege werd in 2020 gegeven door toenmalig staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wilt u het gastcollege bijwonen? Meld u zich dan aan via deze link. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Het gastcollege vindt plaats op maandag 12 september van 11.15 uur tot 12.15 uur (inloop vanaf 11.00 uur) op de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden (Turfmarkt 99, Den Haag).

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) wil bijdragen aan goede digitale dienstverlening en communicatie tussen burger en overheid. Steeds meer wordt het digitale loket de plek waar de relatie tussen burger en overheid vorm krijgt. Stichting DBN vindt dat investeren in de kwaliteit van het digitale loket gelijk staat aan investeren in de kwaliteit van de overheid als geheel, in een betekenisvolle relatie tussen burger en overheid en dus ook in het publieke vertrouwen in de overheid. DBN is een initiatief van Dutch Digital Agencies.

Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht