Bestuur

Mark Landman

[…]

Rob Rietveld

Rob Rietveld is specialist op het gebied van burgerparticipatie. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines en directeur-bestuurder van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid.

‘Er gaapt op dit moment een groot informatiegat tussen overheid en burger. De overheid zou veel meer maatwerk moeten leveren in de informatievoorziening aan de samenleving. Nu wordt vaak gezegd: ‘Het staat allemaal op de website’. Maar je moet wel heel hard je best doen om de informatie te vinden die net voor jou van belang is.

Digitaal burgerschap betekent voor mij: digitale middelen gebruiken om burgers meer en gerichter te betrekken bij overheidsbeleid. Bijvoorbeeld een toepassing waar burgers continu en direct feedback kunnen geven aan de overheid over de manier waarop beleid uitpakt in de praktijk. Zo maakt de overheid van de eigen
inwoners meer partner en minder lijdend voorwerp. Dat is bouwen aan het publiek vertrouwen.’

Wolfgang Ebbers

[…]

Martijn Vervoordeldonk

Martijn is partnermanager bij Digital Agency iO, oud bureau-eigenaar en ondernemer.

In zijn 20-jarige loopbaan in de digitale industrie heeft hij veel ervaring opgedaan op het vlak van innovatie en hoe deze toe te passen binnen projecten. Ook op het vlak van samenwerking tussen de partners heeft veel innovatie plaatsgevonden. Met zijn gezond kritische blik probeert hij complexe en intensieve samenwerking te versnellen door die wendbaar te houden en zowel opdrachtgever en -nemer uit te dagen. Met name overheidsprojecten en de gewenste participatie van zowel bureaus als burgers kunnen profiteren van innovatie binnen samenwerking.