Bestuur

Ivo Roefs

Ivo Roefs is voorzitter van de stichting Digitaal Burgerschap Nederland. Hij is tevens voorzitter van Dutch Digital Agencies, de sectororganisatie van de Nederlandse digitale industrie. Voorheen was hij directeur van DDB & Tribal.

‘De overheid is van iedereen en voor iedereen’, zegt Roefs. ‘De overheid regelt ontzettend veel ontzettend goed voor ons, maar in het digitale veld voelen we dat nog niet zo. Daar is nog heel veel te winnen. Ik ben een voorstander van intuïtief design dat zo makkelijk is dat je er niet bij na hoeft te denken. Stichting Digitaal Burgerschap Nederland heeft de ambitie om mee te helpen een samenleving te creëren die digitaal inclusief is en waar iedereen het gevoel heeft dat hij mee kan doen.’

Rob Rietveld

Rob Rietveld is specialist op het gebied van burgerparticipatie. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines en directeur-bestuurder van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid.

‘Er gaapt op dit moment een groot informatiegat tussen overheid en burger. De overheid zou veel meer maatwerk moeten leveren in de informatievoorziening aan de samenleving. Nu wordt vaak gezegd: ‘Het staat allemaal op de website’. Maar je moet wel heel hard je best doen om de informatie te vinden die net voor jou van belang is.

Digitaal burgerschap betekent voor mij: digitale middelen gebruiken om burgers meer en gerichter te betrekken bij overheidsbeleid. Bijvoorbeeld een toepassing waar burgers continu en direct feedback kunnen geven aan de overheid over de manier waarop beleid uitpakt in de praktijk. Zo maakt de overheid van de eigen
inwoners meer partner en minder lijdend voorwerp. Dat is bouwen aan het publiek vertrouwen.’

Marieke Huisman

Marieke Huisman is hoogleraar softwarebetrouwbaarheid aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Softwareonderzoekers.

‘In mijn werk zie ik dat bij het ontwikkelen van software heel veel dingen mis gaan omdat van tevoren niet goed wordt nagedacht: wat heeft de gebruiker nou echt nodig? Als je je druk wilt maken om gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid is communicatie met de eindgebruiker heel belangrijk. Als je daarvoor niet voldoende tijd neemt en niet de goede vragen stelt, gaat het fout.

Gebruikers begrijpen jouw software niet, ze begrijpen alleen hun eigen situatie en wat zij willen. Dat vraagt erom dat je heel goed luistert en terugkoppelt. Als je genoeg tijd uittrekt voor de ontwerpfase, bouw je betere systemen die aan de verwachtingen voldoen.’

Jan Willem van Beek

Jan Willem van Beek is bestuurslid van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland. Hij is innovatiestrateeg en oprichter van het digitale innovatie- en ontwerpbureau Greenberry.

‘Ik zie dat de overheid zichzelf probeert te veranderen en te vernieuwen. Dat moet ook, want de wereld om ons heen verandert snel. Het is te gemakkelijk om te zeggen: de overheid is te traag. Het kost moeite de omslag te maken naar de vragen die de samenleving aan je stelt in het digitale tijdperk.

Digitaal Burgerschap Nederland kan voor de overheid een sparringpartner zijn om nieuwe digitale oplossingen te bedenken en het proces om tot oplossingen te komen te organiseren. Kan de overheid bijvoorbeeld een eigen ontwikkelplek creëren? Een laboratorium waar je kunt experimenteren met nieuwe dienstverlening. Doorgrond eerst het probleem goed eer je aan de oplossing begint. Vanuit die behoefte maak je een oplossing en die toets je voortdurend bij de eindgebruiker. In zo’n vorm van co-creatie ontdek je wat mensen wel of niet goed vinden werken.’