Bestuur

Mark Landman

Mark Landman is oprichter en Managing Partner bij DotControl, een data gedreven creatief bureau met een focus op het realiseren op een positieve toekomst voor mensen, merk en organisaties. Mark is voorzitter van Dutch Digital Agencies (DDA), de branchevereniging en kennisorganisatie voor de Nederlandse digitale industrie. In deze rol vertegenwoordigt en behartigt Mark de belangen van de beste digitale bureaus in het land en zorgt hij voor samenwerking, innovatie en groei in de sector.

Dutch Digital Agencies is de initiatiefnemer van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland, waar Mark ook de rol van voorzitter vervult.

Marks interesse ligt in disruptieve digitale innovatie, user experience design en digitale producten die bijdragen aan een positievere wereld. Hij heeft een passie voor alles wat nieuw, disruptief, innovatief of gewoon cool is.

Rob Rietveld

Rob Rietveld is specialist op het gebied van burgerparticipatie. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines en directeur-bestuurder van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid.

‘Er gaapt op dit moment een groot informatiegat tussen overheid en burger. De overheid zou veel meer maatwerk moeten leveren in de informatievoorziening aan de samenleving. Nu wordt vaak gezegd: ‘Het staat allemaal op de website’. Maar je moet wel heel hard je best doen om de informatie te vinden die net voor jou van belang is.

Digitaal burgerschap betekent voor mij: digitale middelen gebruiken om burgers meer en gerichter te betrekken bij overheidsbeleid. Bijvoorbeeld een toepassing waar burgers continu en direct feedback kunnen geven aan de overheid over de manier waarop beleid uitpakt in de praktijk. Zo maakt de overheid van de eigen inwoners meer partner en minder lijdend voorwerp. Dat is bouwen aan het publiek vertrouwen.’

Wolfgang Ebbers

Wolfgang Ebbers verdiept zich al een kwart eeuw als wetenschapper en als mens van de praktijk in de mogelijkheden en gevolgen van de digitalisering van het contact tussen overheid en burgers. Zowel als het gaat om dienstverlening als om burgerparticipatie. Wolfgang is principal consultant digitale samenleving bij PBLQ en is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘Aandacht voor het meenemen van burgers bij digitale innovaties zal altijd nodig zijn. Er zal voor iedereen vroeg of laat een moment in het leven komen waarop je niet meer mee kunt of mee wilt komen met een innovatie. Voor mijn oma was dat de intrede van de telefoon. Zij liep naar het stadhuis, zij verrekte om te bellen. Mijn ouders zie ik heel erg met hun smartphones worstelen, dat geldt nadrukkelijk ook voor de DigiD app. Voor mij zal dat punt ook een keer komen, dat staat vast. Al weet ik nu nog niet hoe dat eruit zal zien. Ik hoop dat tegen die tijd de overheid een beetje rekening met me houdt.’

Digitaal burgerschap betekent voor mij: digitale dienstverlening zo inrichten en inzetten dat alle burgers die een recht mogen uitoefenen of van een voorziening gebruik mogen maken daar ook toe in staat zijn. Je wilt niet dat digitalisering dat allemaal tegenhoudt, integendeel. Dat betekent ontwerpen vanuit de gebruiker, toegankelijke-begrijpelijke-compatibele diensten aanbieden, zo eenvoudige mogelijke procedures aanbieden bijvoorbeeld door proactieve, gepersonaliseerde diensten, alternatieve kanalen openhouden, en tot slot altijd hulpstructuren aanbieden. Bijvoorbeeld via de Informatiepunten Digitale Overheid.

Martijn Vervoordeldonk

Martijn is partnermanager bij Digital Agency iO, oud bureau-eigenaar en ondernemer.

In zijn 20-jarige loopbaan in de digitale industrie heeft hij veel ervaring opgedaan op het vlak van innovatie en hoe deze toe te passen binnen projecten. Ook op het vlak van samenwerking tussen de partners heeft veel innovatie plaatsgevonden. Met zijn gezond kritische blik probeert hij complexe en intensieve samenwerking te versnellen door die wendbaar te houden en zowel opdrachtgever en -nemer uit te dagen. Met name overheidsprojecten en de gewenste participatie van zowel bureaus als burgers kunnen profiteren van innovatie binnen samenwerking.