Burger centraal in communicatie met de digitale overheid

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Digitale Inclusie: bouwen aan een toegankelijke online samenleving

In de snel evoluerende digitale wereld is toegang tot informatie en diensten online essentieel geworden voor vrijwel iedereen. Maar wat gebeurt er als deze digitale deuren gesloten blijven voor een aanzienlijk deel van de bevolking? Dit is waar digitale inclusie in het spel komt.

‘Stap voor stap dichten we de kloof’

Voorwoord Mark Landman – Voorzitter Digitaal Burgerschap Nederland Geachte lezer, Als voorzitter van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland neem ik u graag mee in de ontwikkelingen en activiteiten van de stichting. We gaan namelijk een nieuwe fase in. De eerste versie van de Sociale Digitale Standaard (SDS) is in september overhandigd aan de staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen. En we hebben niet stilgezeten. Het is onze ambitie om deze Standaard samen […]

Wet Digitale Overheid: Wdo

In een tijdperk waarin digitale transformatie onvermijdelijk is geworden, is het essentieel dat de digitale overheid toegankelijk en inclusief is voor alle burgers. De Wet Digitale Overheid (Wdo), die recent is aangenomen door de Eerste Kamer, beoogt dit te verwezenlijken door eisen te stellen aan de digitale dienstverlening van de overheid. Wat is de Wet […]

Lancering Digitale Europese wallet eind deze zomer

Nederland is druk bezig met de invoering van de Europese digitale portemonnee (eID). Al eind deze zomer moet de app klaar zijn voor lancering. Met deze digitale portemonnee kunnen burgers zich straks identificeren bij overheidsinstanties en bedrijven. Ook kunnen zij aangeven welke gegevens zij wel, en welke gegevens zij niet willen delen met verschillende instanties […]

Over de grens: digitale service-punten in Portugal

Portugal is één van de voorlopers wat betreft digitale dienstverlening in de Europese Unie. Het land heeft dit mede te danken aan de talrijke digitale servicepun-ten die door het land verspreid zijn. Bij de inmiddels meer dan 800 Citizen Spots kunnen inwoners terecht voor hulp bij het gebruiken van digitale overheids-diensten. Uitbannen digitale exclusie De […]