Europese Verklaring Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium

In de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen worden gedeelde beleidsvoornemens vastgesteld voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en beleidsmakers. De in de verklaring opgenomen digitale beginselen zijn bedoeld als fundamentele concepten, gebaseerd op gemeenschappelijke Europese waarden, en dienen als leidraad voor een mensgerichte, veilige, inclusieve en open digitale omgeving, waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Het doel is ervoor te zorgen dat de waarden van de Unie en de rechten en vrijheden van personen, zoals erkend in het recht van de Unie, zowel offline als online worden geëerbiedigd.

Download hier de verklaring.

Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht