De Sociale Digitale Standaard

Op 12 september 2022 heeft onze voorzitter Mark Landman de Sociale Digitale Standaard (SDS) overhandigd aan staatssecretaris Van Huffelen voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, gevolgd door een gastcollege door de staatssecretaris.

De Sociale Digitale Standaard wil bijdragen aan steeds betere digitale dienstverlening en communicatie door de overheid. Hiervoor stelt de SDS de burger centraal in zijn relatie met de overheid. De SDS biedt vanuit publieke waarden normen voor praktische toepassingen in concrete digitale dienstverlening en communicatie.

Download hier de Sociale Digitale Standaard 1.0.

V.l.n.r.: DBN-voorzitter Mark Landman, staatssecretaris Alexandra van Huffelen en hoogleraar Bram Klievink

Over de Standaard

Digitale communicatie is nauw verweven met leven, werken en welzijn van alle mensen. Dat feit verbindt burgers, overheden en (semi)publieke organisaties onlosmakelijk met elkaar. Elke dag opnieuw onderhouden zij een fijnmazige relatie. Cruciaal voor de kwaliteit hiervan is de digitale dienstverlening. Die moet betrokken zijn op mensen en, sterker nog, uitgaan van hun leven, werken en welzijn. Dat verlangt een inclusief proces van continue burgerparticipatie.

Hoe geef je als burgers, overheden en (semi)publieke organisaties vorm aan dit proces? Hiervoor presenteert stichting Digitaal Burgerschap Nederland de Sociale Digitale Standaard (SDS) 1.0. DBN, een initiatief van brancheorganisatie Dutch Digital Agencies (DDA), doet dat in het verlengde van het Nederlandse overheidsbeleid. Ook is de SDS een praktische uitwerking van de Verklaring omtrent Digitale Rechten en Beginselen die de Europese Commissie in januari 2022 publiceerde.

De Sociale Digitale Standaard biedt normen voor toepassingen in concrete digitale dienstverlening en communicatie, zoals websites en applicaties. Vanuit publieke waarden stelt de SDS de burger centraal in zijn relatie met (semi)overheden. Aanbevelingen voor (semi)overheden en de digitale sector doet de SDS vanuit zes kernbegrippen. De SDS wil zo bijdragen aan steeds betere digitale dienstverlening en communicatie tussen burgers en (semi)overheden. Voor het ontwikkelen van de Sociale Digitale Standaard raadpleegde stichting DBN vele deskundigen aan de kant van burgerparticipatie en politiek, overheden, wetenschap, recht en digitale sector, evenals tal van documenten. De SDS, een handzaam overzicht van veelal bestaande inzichten, is uit de aard van de zaak een dynamisch document. Op basis van nieuwe inzichten en relevante ontwikkelingen houdt DBN de SDS regelmatig actueel.

Kernbegrippen van de Sociale Digitale Standaard 1.0

De Sociale Digitale Standaard 1.0 onderscheidt zes kernbegrippen die een facet van goede dienstverlening en communicatie belichamen.

  1. Ontwikkel- en ontwerpprocesOntwikkel ik dienstverlening waarin de behoeften van burgers als gebruikers centraal staan?
  2. Toegankelijkheid Is mijn dienstverlening toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor iedereen?
  3. IT Bouw ik mijn digitale dienstverlening op een goed fundament?
  4. Organisatie Biedt mijn organisatie de voorwaarden voor goede dienstverlening?
  5. Onderzoek Wat vinden gebruikers van mijn dienstverlening?
  6. Transparantie en verankering in het (bestuursrecht) Is inzichtelijk hoe ik tot besluiten om en voldoe ik aan de wettelijke vereisten?

Verder de diepte in? Download dan hier de integrale Sociale Digitale Standaard 1.0. In de bijgevoegde achtergrondnotitie gaat DBN nog uitgebreider in op de raison d’être van de SDS.

Presentatie en gastcollege

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering werd bij het aantreden van kabinet-Rutte IV de eerste toegewijde bewindspersoon voor digitale zaken, een portefeuille waarvoor stichting DBN zich al jaren sterk maakt.

Op uitnodiging van DBN verzorgde Van Huffelen op 12 september 2022 een gastcollege op de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Voorafgaand aan het college kreeg zij uit handen van DBN-voorzitter Mark Landman de Sociale Digitale Standaard overhandigd. Voor een divers publiek – studenten, openbaar bestuur, politiek, wetenschap en de digitale branche – sprak de staatssecretaris vervolgens over de ambities van het kabinet op het gebied van digitalisering. Bekijk hieronder het hele gastcollege van staatssecretaris Van Huffelen.

Lees hier de speech van DBN-voorzitter Mark Landman bij de overhandiging van de SDS.

De toegankelijke video-opname van de presentatie en het gastcollege is binnen enkele dagen op deze plek terug te kijken. Voor nu kunt u hieronder vast de livestream terugkijken: