Nieuwe fase voor Sociale Digitale
Standaard op weg naar praktijk

Op weg naar de praktijk gaat de Sociale Digitale Standaard (SDS)1 van stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN)2 een nieuwe fase in. Met hulp en steun van stichting ClickNL laat DBN nu een startnotitie voorbereiden voor de pilotfase van de SDS. Hiermee werkt DBN toe naar implementatie. Voorzitter Mark Landman van DBN bood op 12 september 2022 in Den Haag de SDS aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Digitalisering aan.

Eerst even terug naar het begin, want waarom DBN en SDS? DBN is een initiatief van branchevereniging Dutch Digital Agencies (DDA). Inmiddels zijn ongeveer 160 bureaus aangesloten bij DDA. Die bureaus zijn veelal gestart door studenten van Technische Universiteiten en HBO’s. Inmiddels tellen ze tientallen tot honderden talentvolle medewerkers. Met elkaar doen ze baanbrekend werk voor publieke en private organisaties, in het bijzonder voor het (grote) bedrijfsleven dat wereldwijd actief is.

Hart voor de publieke zaak

Al die medewerkers zijn ook burgers van dit land die met grote belangstelling het nieuws volgen over digitalisering van uiteenlopende overheden en (semi-)publieke organisaties. Ook aan de kant van de overheid gaat dat soms met vallen en opstaan. Vanuit hun hart voor de publieke zaak hebben de leden van DDA de ambitie bij te dragen aan een steeds betere digitale dienstverlening en communicatie van de publieke sector met burgers en bedrijven.

Ze willen hiervoor de nieuwste en beste inzichten aandragen, bovenal om alle mensen digitaal vooruit te helpen in hun burgerschap. Ook zo zijn burgers steeds beter in staat zinvol bij te dragen aan de samenleving.

Handen en voeten geven aan doel

Met dat doel voor ogen nam DDA het initiatief voor de oprichting van stichting Digitaal Burgerschap Nederland. In het bestuur van DBN zitten, naast Mark Landman en Martijn Vervoordeldonk vanuit DDA, bijzonder hoogleraar Wolgang Ebbers vanuit de wetenschap en Rob Rietveld vanuit zijn expertise op het gebied van burgerparticipatie. Voor versterking van het bestuur, ook met het oog op de SDS, gaat DBN binnenkort in gesprek met een kandidaat.

Om handen en voeten te geven aan het doel van de stichting besloot het bestuur een sociale digitale standaard te ontwikkelen. Hiervoor raadpleegde DBN tal van mensen en stukken, ook door een jaarlijkse lezing, gastcolleges in samenwerking met Universiteit Leiden Campus Den Haag, diners pensant en interviews. De website van DBN doet hier steeds verslag van.

Stevige praktijktest

De SDS richt zich op basis van diverse thema’s op de bouw van concrete websites en applicaties. DBN doet hiermee een appel op zowel overheden en (semi-)publieke organisaties als de digitale sector om de standaard te hanteren. Zes kernbegrippen onderscheidt de SDS. Elk van die kernbegrippen werkt een facet uit:

1 Ontwikkel- en ontwerpproces — Ontwikkel ik dienstverlening waarin de behoeften van burgers als gebruikers centraal staan?
2 Toegankelijkheid — Is mijn dienstverlening toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor iedereen?
3 IT — Bouw ik mijn digitale dienstverlening op een goed fundament?
4 Organisatie — Biedt mijn organisatie de voorwaarden voor goede dienstverlening?
5 Onderzoek — Wat vinden gebruikers van mijn dienstverlening?
6 Transparantie en verankering in het (bestuursrecht) — Is inzichtelijk hoe ik tot besluiten kom en voldoe ik aan de wettelijke vereisten?

Met de pilotfase wil DBN de SDS onderwerpen aan een stevige praktijktest. Hierbij wil de stichting burgers, overheden, (semi-)publieke organisaties en digitale bureaus nauw betrekken, evenals onderwijs en wetenschap. Adviseur Gert Jan Verhoog van DBN bereidt de startnotitie voor de pilotfase nu voor. Hiervoor spreekt hij met allerlei betrokkenen.

Topsector in actie voor DBN en DDA

Stichting CLICKNL, Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) voor de topsector Creatieve Industrie, ondersteunt de productie van deze startnotitie. Die samenwerking met DBN kwam tot stand in goed gesprek tussen Jann de Waal van het topteam Creatieve Industrie, directeur Bart Ahsmann van TKI ClickNL, Mark Landman, Martijn Vervoordeldonk en Gert Jan Verhoog van DBN.

Het topteam geeft leiding aan de topsector en is als taskforce richtinggevend voor de strategie van deze sector. Het TKI CLICKNL is hiervoor de uitvoerende organisatie. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn nauw betrokken bij topteam en ClickNL. De nieuwsbrief van DBN bericht over de voortgang. Oplevering van de startnotitie is medio dit jaar voorzien.

___

  1. Zie voor SDS en achtergrondnotitie: https://www.digitaalburgerschapnederland.nl/wp-content/uploads/2022/09/Sociale-Digitale-Standaard-1.0.pdf
  2. https://www.digitaalburgerschapnederland.nl
Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht