Over DBN

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) wil bijdragen aan goede digitale dienstverlening en communicatie tussen burger en overheid. Steeds meer wordt het digitale loket de plek waar de relatie tussen burger en overheid vorm krijgt. Stichting DBN vindt dat investeren in de kwaliteit van het digitale loket gelijk staat aan investeren in de kwaliteit van de overheid als geheel, in een betekenisvolle relatie tussen burger en overheid en dus ook in het publieke vertrouwen in de overheid.

De gebruiker centraal

Goede digitale dienstverlening stelt de gebruiker centraal, is gebruiksvriendelijk en draagt er zo aan bij dat zoveel mogelijk Nederlanders zelfredzaam zijn in het contact met hun overheid. Door zich hiervoor in te zetten, draagt stichting DBN bij aan digitaal burgerschap.

Publiek en privaat bijeen

Het initiatief voor het oprichten van de stichting DBN is genomen door Dutch Digital Agencies, de sectororganisatie van de Nederlandse digitale industrie. De stichting DBN brengt publieke en private partijen bijeen die betrokken zijn bij digitale dienstverlening: ontwikkelaars van websites en apps, wetenschappers en (organisaties van) burgers. Zo ontmoeten publieke en private belangen elkaar om kennis te delen en nieuwe inzichten te ontwikkelen, en daarmee bij te dragen aan een betere digitale overheid. De stichting DBN wil zichtbaar deelnemen aan het publieke debat over (kwaliteit van) digitale dienstverlening.

Bestuur

Ivo Roefs
Rob Rietveld
Marieke Huisman
Jan Willem van Beek

Statuten

Download hier onze statuten