Over DBN

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) wil bijdragen aan goede digitale dienstverlening en communicatie tussen burger en overheid. Steeds meer wordt het digitale loket de plek waar de relatie tussen burger en overheid vorm krijgt. Stichting DBN vindt dat investeren in de kwaliteit van het digitale loket gelijk staat aan investeren in de kwaliteit van de overheid als geheel, in een betekenisvolle relatie tussen burger en overheid en dus ook in het publieke vertrouwen in de overheid.

De gebruiker centraal

Goede digitale dienstverlening stelt de gebruiker centraal, is gebruiksvriendelijk en draagt er zo aan bij dat zoveel mogelijk Nederlanders zelfredzaam zijn in het contact met hun overheid. Goede dienstverlening biedt de gebruiker ook altijd een alternatief voor digitale communicatie. Door zich hiervoor in te zetten, draagt stichting DBN bij aan digitaal burgerschap.

Sociale Digitale Standaard

Uiteindelijk komt het bij digitale dienstverlening en communicatie aan op de praktische werking ervan. Hiervoor ontwikkelt DBN een Sociale Digitale Standaard (SDS), een handreiking met normen en aanbevelingen voor het bouwen en toepassen van concrete websites en applicaties. Voor de SDS raadpleegt DBN tal van stukken en spreekt ze in interviews, diners pensant en gastcolleges met vele materiedeskundigen bij overheden, in de wetenschap en de digitale sector.

Publiek en privaat bijeen

Stichting DBN is een initiatief van Dutch Digital Agencies, de sectororganisatie van de Nederlandse digitale industrie. DBN brengt publieke en private partijen bijeen die betrokken zijn bij digitale dienstverlening: ontwikkelaars van websites en apps, wetenschappers en (organisaties van) burgers. Zo ontmoeten publieke en private belangen elkaar om kennis te delen en nieuwe inzichten te ontwikkelen, en daarmee bij te dragen aan een betere digitale overheid. De stichting DBN wil zichtbaar deelnemen aan het publieke debat over (kwaliteit van) digitale dienstverlening. Zo organiseert zij de jaarlijkse lezing Digitaal Burgerschap Nederland.

Bestuur

Mark Landman
Rob Rietveld
Wolfgang Ebbers
Martijn Vervoordeldonk

Statuten

Download hier onze statuten