Onderzoeksrapport Regels en Ruimte

Bron: Rijksoverheid

Het rapport ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’ laat zien dat er verschillende oorzaken zijn voor het niet leveren van maatwerk voor burgers in bijzondere situaties, waar dat maatschappelijk gezien wel nodig is. Het rapport levert belangrijke bouwstenen voor verdere verbetering van de uitvoeringspraktijk waaraan het kabinet samen met de uitvoeringsorganisaties gaat werken.

Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht