DBN-voorzitter verwelkomt advies onderzoekscommissie: ‘Maakt weg vrij voor minister van Digitale Zaken’

Foto: Tweede Kamer

DEN HAAG – Ivo Roefs, voorzitter van Digitaal Burgerschap Nederland, pleit krachtig voor het doorpakken bij de kabinetsformatie voor een minister van Digitale Zaken. Hij doet dat op basis van het advies van de Tweede Kamercommissie Digitale Toekomst. In ‘Update vereist’ wordt geadviseerd om een speciale Kamercommissie op te richten voor digitaliseringsvraagstukken. Daardoor komt volgens Roefs goede digitale dienstverlening en communicatie tussen burger en overheid ‘nog beter op de politieke agenda terecht’.

In het eindrapport schrijft de onderzoekscommissie dat deze voorgestelde Kamercommissie zich bezig moet houden met ‘het verkennen en agenderen van ontwikkelingen’ op het gebied van digitalisering. In deze – mogelijk – toekomstige commissievergaderingen wordt dan gesproken met de bewindspersoon ‘die verantwoordelijk is voor digitalisering’. Op dit moment is dat staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

Kathalijne Buitenweg, voorzitter van de onderzoekscommissie en tevens GroenLinks-Kamerlid, gaf in het radioprogramma 1 op 1 aan dat zij niet gaat over de komst van een nieuwe bewindspersoon van Digitale Zaken. Wel liet ze in doorschemeren dat ze zich ‘heel goed kan voorstellen’ dat zo’n voorstel op de formatietafel terecht komt. De stichting Digitaal Burgerschap Nederland pleit al langer voor zo’n bewindspersoon. Eerder publiceerde voorzitter Roefs dit opinieartikel in het vakblad Binnenlands Bestuur over de oprichting van zo’n nieuw digi-ministerie.

Roefs: ‘Door de mogelijke komst van een Kamercommissie en bewindspersoon voor Digitale Zaken komt goede digitale dienstverlening en communicatie tussen burger en overheid nog beter op de politieke agenda terecht. De digitale dienstverlening van de overheid is nu nog steeds vanuit het camerastandpunt van de verschillende ministeries georganiseerd en het zou de overheid ten goede komen wanneer deze vanuit het camerastandpunt van de burger vorm wordt gegeven’. Ondanks dat deze onderwerpen in het rapport niet direct aandacht hebben gekregen, ziet hij ‘zeker meerwaarde in deze commissie.’

De aanbeveling betekent het einde van de onderzoekscommissie die in juli 2019 is ingesteld. Afgelopen maanden, voor de corona-crisis, heeft de commissie diverse rondetafelgesprekken en werkbezoeken georganiseerd.

Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht