Voorzitter Corien Prins van WRR houdt Digitaal Burgerschapslezing Nederland

Voorzitter prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) houdt de derde Digitaal Burgerschapslezing Nederland. Prins is tevens als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan Tilburg University. Deze lezing en ontmoeting vindt plaats op donderdag 16 februari vanaf 11.00 uur in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag (inloop vanaf 10.30 uur). Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) nodigt u graag uit de lezing bij te wonen.

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en stelt beleidsalternatieven voor.

In haar Digitaal Burgerschapslezing zal Prins specifiek ingaan op digitalisering bij de overheid en bespreekt zij ook de Sociale Digitale Standaard die Stichting DBN heeft ontwikkeld en eind vorig jaar presenteerde aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering. De titel van de lezing luidt: ‘Sociale Digitale Standaard = burgers mogen niet de dupe worden van missers bij digitale dienstverlening’.

De lezing is een initiatief van Digitaal Burgerschap Nederland, dat samen met uiteenlopende betrokkenen bijdraagt aan een betere digitale dienstverlening en communicatie van de overheid. Naast publicaties vormen uiteenlopende activiteiten van DBN de voedingsbron voor verdere implementatie van de Sociale Digitale Standaard die het ontwikkelde. Een van deze activiteiten is deze Digitaal Burgerschapslezing Nederland. Eerdere edities werden verzorgd door Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser.

Wilt u de Digitaal Burgerschapslezing Nederland bijwonen? Meld u zich dan aan via dit formulier. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nieuwspoort is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. De inloop is vanaf 10.30 uur, de lezing start om 11.00 uur.

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland is een initiatief van Dutch Digital Agencies (DDA).

Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht